Rozpis

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj
Pořádající subjekt:
SK HANÁ Orienteering
Centrum:
Olomouc – Radíkov, Rekreační středisko Radíkov (chata Pod věží),

GPS: 49°38’29.622″N, 17°22’7.407″E, http://www.mapy.cz/s/88AJ
Druh závodu:
klasická trať
Program:
09:00 – 10:00 = prezentace závodu
11:00 = start 00
15:00 = vyhlášení vítězů
Vzdálenosti:
centrum závodu – parkování: 0m
centrum závodu – start: 200m
centrum závodu – cíl: 0m
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C,
P3, T5, HDR (smajlíci ☺, rodiče s dětmi), DH10N (smajlíci ☺, bez doprovodu)
Přihlášky:
do 1. 9. 2013 přes přihláškový systém ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz , neregistrovaní závodníci se mohou přihlásit prostřednictvím emailu: jakob.jan@orinet.cz
Vklady:
Kategorie do 1. 9. [Kč] po 1. 9. [Kč]
D10C, D12C, D14C,
H10C, H12C, H14C, DH10N
40 60
D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C,
H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C
70 100
P3, P5, HDR 40 40
Zapůjčení SI čipu 20 20
Způsob úhrady:
A) bezhotovostně předem na účet SK HANÁ Orienteering:
číslo účtu: 35-6665910217/0100
variabilní symbol: číslo oddílu dle adresáře ČSOS

B) v hotovosti na prezentaci

Mapa:
Fort Radíkov, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, vodovzdorně upravena
Terén:
příměstský les
Systém ražení:
elektronický – SPORTident
Parkování:
v areálu Fortu Radíkov a okolí
Občerstvení:
restaurace Pod věží v centru závodu
Upozornění:
Dle §19 odstavce 1 zákona o lesích (289/1995 Sb.) má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Při přebíhání komunikací dbejte zvýšené opatrnosti.
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů Hanácké oblasti pro rok 2013.
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,‐ Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro písemné protesty: SK HANÁ Orienteering, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc
Informace:
webové stránky http://hzp13.hanaorienteering.cz
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu – Stanislav Slavíček
hlavní rozhodčí – Jan Jakob, R3
stavitel tratí – Petr Hynek, R3
Závod je pořádán se souhlasem Lesů České republiky, s.p.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 1. 8. 2013, Soutěžní komisí Valašské oblasti dne 1. 8. 2013 a Soutěžní komisí MSKSOS dne 6. 8. 2013.