Pokyny

POKYNY KE STAŽENÍ V PDF

1. Hanácký žebříček podzim, 7. OŽ Valašské oblasti, 4. PKŽ MSKSOS a veřejného závodu v orientačním běhu na klasické trati

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj
Pořádající subjekt:
SK HANÁ Orienteering
Centrum:
Olomouc – Radíkov, Rekreační středisko Radíkov (chata Pod věží),
GPS: 49°38’29.622″N, 17°22’7.407″E, http://www.mapy.cz/s/88AJ
Parkování a příjezd:
V obci Radíkov bude pořadatelská služba, která Vás nasměruje na parkoviště u chaty Pod věží. Na silnici k tomuto parkovišti je zákaz vjezdu, který však pro účastníky závodu neplatí – byla dojednána výjimka. Dodržujte prosím pokyny pořadatelů a také maximální povolenou rychlost 30km/hod. Po zaplnění parkoviště v místě shromaždiště budou další přijíždějící auta směrována k nouzovému parkovišti cca 200m od shromaždiště- jedná se o komunikaci ve výstavbě, proto buďte opatrní jak při parkování, tak při užívání této provizorní komunikace. Parkovací poplatek za obě tato parkoviště činí 20,-Kč. Zdarma je možno zaparkovat na obecním parkovišti v Radíkově (20 míst), které je vzdáleno 1km od shromaždiště (cca 100m převýšení).
Druh závodu:
klasická trať
Program:
09:00 – 10:00 = prezentace závodu
11:00 = start 00
14:00 = vyhlášení vítězů
Start HDR, P3, T5:
tyto kategorie startují na startovní krabičku v libovolném čase od 00 do 90
Časový limit:
120 minut pro všechny kategorie
Vyhlášení výsledků:
14:00 – u kategorií DH10N, DH10C DH12C, HDR – první 3 v kategorii, u ostatních kategorií jen vítězové.
Vzdálenosti:
centrum závodu – parkování: 0-1000m
centrum závodu – start: 100m
centrum závodu – cíl: 0m
Mapa:
Fort Radíkov, 1 : 10 000, E=5m, formát A4, vodovzdorně upraven. Mapy nebudou v cíli odebírány, prosíme o zachování fair-play.
Terén:
Příměstský les, celkem dobrá průběžnost, místy podrost. V posledních dnech se v lese v důsledku vyskytnutí kůrovce intenzivně těží. Snažili jsme se mapu aktualizovat a je tak zachycen stav ke dni 4. 9. 2013. Paseky vzniklé po tomto datu už na mapě nebudou zakresleny. Buďte také opatrní při přebíhání lesní komunikace Kopeček- Posluchov, kde se mohou pohybovat nákladní vozidla odvážející vytěžené dřevo.
Systém ražení:
elektronický – SPORTident
Popisy kontrol:
na mapách a na shromaždišti
Výsledky:
Budou vyvěšovány v centru. Celkové výsledky budou po závodě zveřejněný na webových stránkách hzp13.hanaorienteering.cz a také na stránkách ORIS: oris.orientacnisporty.cz
Občerstvení:
Restaurace Pod věží v centru závodu
WC, mytí:
v centru závodu
Zdravotní služba:
Závodníci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude poskytována po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého zdravotního zabezpečení.
Protesty:
Písemně se vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu (viz Rozpis).
Jury:
Bude nabídnuta těmto závodníkům: Petřivalský Marek (STE), Otrusina Jiří (JPV), Procházka Josef (KON).
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů Hanácké oblasti pro rok 2013, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MSKSOS pro rok 2013 a Soutěžního řádu Valašské oblasti pro rok 2013. Dle §19 odstavce 1 zákona o lesích (289/1995 Sb.) má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí!!
Různé:
Shromaždiště závodů se nachází v prostoru pevnosti Radíkov (www.pevnost-radikov.cz). Tato unikátní památka bude v rámci Dnů evropského dědictví veřejně přístupná za poloviční vstupné. Nenechte si ujít prohlídku i s odborným výkladem majitele objektu, orientačního běžce Honzy Bednáře!!
Funkcionáři závodu:
ředitel závodu – Stanislav Slavíček
hlavní rozhodčí – Jan Jakob, R3
stavitel tratí – Petr Hynek, R3
Závod je pořádán se souhlasem Lesů České republiky, s.p.

POKYNY KE STAŽENÍ V PDF